HOTLINE: 0909985268

Vì sao phải nộp lại tiền sử dụng đất khi bán NOXH?

Share:

Ông Hà Trọng Bình (Hà Nội) kiến nghị về tính bất hợp lý trong quy định nộp lại tiền sử dụng đất khi mua bán nhà ở xã hội (NOXH). Ông đề nghị cơ quan chức năng xem xét, điều chỉnh lại.

Ông Hà Trọng Bình phản ánh, tại Khu đô thị Đặng Xá, các toà nhà A, D là NOXH, đã đủ thời gian 5 năm để được bán lại nhưng khi bán lại phải nộp lại tiền sử dụng đất 50%.
Cũng đang thực hiện giao dịch NOXH và phải nộp tiền sử dụng đất, nhưng ông Bình thấy tiền sử dụng đất phải nộp khá cao, lên đến 1,2 triệu đồng/m2, chưa kể các thuế khác. Đối với những gia đình thu nhập thấp, đó là một khoản tiền khá lớn.
Theo ông Bình, Nhà nước đã hộ trợ người mua NOXH thì không nên yêu cầu nộp lại tiền sử dụng đất. Ông đề nghị cơ quan thẩm quyền xem xét lại chính sách này.
nộp tiền sử dụng đất
Ông Bình cho rằng quy định phải nộp lại tiền sử dụng đất khi bán NOXH là bất hợp lý
Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:
Để hỗ trợ những đối tượng là người nghèo, người có thu nhập thấp, người gặp khó khăn về nhà ở không đủ tài chính để mua, thuê nhà ở theo cơ chế thị trường, pháp luật về NOXH (Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ, Luật Nhà ở 2014) đã đưa ra nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi.
Theo đó, các dự án phát triển NOXH được miễn tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và các ưu đãi liên quan đến việc đầu tư dự án đó (Điều 58 Luật Nhà ở). Những khoản ưu đãi này không được tính vào giá bán, giá cho thuê mua, giá cho thuê NOXH (Khoản 1, Điều 61 của Luật Nhà ở).
Theo quy định tại Khoản 5, Điều 62 Luật Nhà ở 2014: Khi đủ điều kiện bán lại NOXH đã mua, nếu người đã mua tiếp tục ở, hoặc bán lại cho người khác cũng được mua NOXH thì Nhà nước không điều tiết lại tiền sử dụng đất.
Tuy nhiên, nếu người được mua NOXH muốn bán lại NOXH cho những đối tượng không thuộc diện được hỗ trợ mua NOXH thì Nhà nước phải điều tiết lại tiền sử dụng đất, cụ thể sẽ phải nộp lại 50% tiền sử dụng đất (Khoản 4, Điều 19 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP). Một số quốc gia khác trên thế giới cũng áp dụng cơ chế điều tiết này.
Quy định trên nhằm đảm bảo ưu đãi đến được đúng đối tượng, đảm bảo công bằng giữa người nghèo chưa được mua NOXH và người đã được mua nhưng không còn nhu cầu sử dụng.
(Theo Chính phủ) 

Không có nhận xét nào