HOTLINE: 0909985268

Thắc mắc về đất quy hoạch hỗn hợp

Share:
Tôi mua một mảnh đất vào năm 2016, trên sổ không có thông tin quy hoạch gì nhưng được biết mảnh đất đó nằm trong quy hoạch đất hỗn hợp từ năm 2012.
Cho tôi hỏi, đất hỗn hợp có thời gian quy hoạch không? Tôi có thể xây nhà hay chuyển nhượng lại mảnh đất này không? Trong trường hợp tiến hành quy hoạch thì tôi có được đền bù không và mức đền bù như thế nào?
Thắc mắc về đất quy hoạch hỗn hợp
Luật sư trả lời bạn như sau:
Thứ nhất theo Khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai năm 2013 quy định:
Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.
Như vậy, trong trường hợp của bạn thì đất làm trong quy hoạc từ năm 2012 nhưng chưa được công bố và cũng chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm thì bạn cũng như người sở hữu thửa đất trước đó có đầy đủ các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật tức là bạn có thể tự do chuyển nhượng, yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất…
Thứ hai do thửa đất bạn nhận chuyển nhượng đó vẫn còn đầy đủ các quyền lợi của người sử dụng đất vì thề nên quyền lợi của bạn được pháp luật bảo vệ với đầy đủ các quyền của người sử dụng đất. Về bồi thường thì nếu tiến hành quy hoạch thì bạn vẫn được bồi thường đúng theo các quy định của pháp luật về đất dai và các văn bản luật có liên quan.
CafeLand kết hợp Công ty luật hợp danh Thiên Thanh

Không có nhận xét nào