HOTLINE: 0909985268

Dự án được thuê đất không qua đấu giá trong trường hợp nào?

Share:

Hỏi: Công ty tôi làm việc có 100% vốn nước ngoài nay muốn thuê đất của Nhà nước để thực hiện dự án chăn nuôi heo sạch. Dự án mà công ty thực hiện nằm trong diện ưu đãi đầu tư theo Khoản 3, Điều 6 Nghị định 210/2013/NĐ-CP.

doanh nghiệp thuê đất nhà nước
Doanh nghiệp được thuê đất Nhà nước mà không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất
nếu đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Ảnh minh họa
Vậy xin hỏi, trường hợp dự án của công ty tôi thì có được phép thuê đất của Nhà nước mà không cần thông qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 118 Luật Đất đai 2013 hay không?
Trần Xuân Dũng (Tp.HCM)

Trả lời:

Chiếu theo quy định tại: Khoản 1, Điều 110; Điểm b, Khoản 2, Điều 118 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 19 Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Khoản 3, Điều 6 Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; trường hợp dự án nông nghiệp được miễn, giảm tiền thuê đất thì được Nhà nước cho thuê đất. Phần diện tích đất cho thuê này sẽ do cơ quan, tổ chức được giao quản lý và không phải thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.
Bộ Tài nguyên và Môi trường
(Theo Chinhphu.vn) 

Không có nhận xét nào