HOTLINE: 0909985268

Chỉ miễn giảm một lần tiền sử dụng đất cho các trường hợp ưu tiên

Share:

Hỏi: Hộ khẩu nhà tôi gồm tôi và bố mẹ. Do mẹ tôi là người dân tộc nên khi chuyển đổi mục đích khu đất từ đất vườn sang đất xây nhà, chúng tôi được miễn giảm một nửa tiền sử dụng đất. Đến khi tôi chuẩn bị kết hôn, mẹ tôi cho tôi một mảnh đất.

Xin hỏi, tôi đã kết hôn và chuyển hộ khẩu, bây giờ muốn chuyển mục đích sử dụng mảnh đất mẹ tôi cho, tôi cũng là người dân tộc thì có được miễn giảm một nửa tiền sử dụng đất nữa không? Hộ khẩu của nhà chồng tôi chưa có ai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất lần nào.
Bà Nghiêm Thị Đông (Lạng Sơn)
miễn giảm tiền sử dụng đất
Các đối tượng trong diện ưu tiên chỉ được xét miễn giảm tiền sử dụng đất 1
lần khi chuyển mục đích sử dụng đất. Ảnh minh họa

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất thì: "giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các địa bàn không thuộc phạm vi quy định tại Khoản 2, Điều 11 Nghị định này khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất; công nhận (cấp Giấy chứng nhận) quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất đang sử dụng hoặc khi được chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở."
Trong quy định trên, các đối tượng hộ nghèo được xác định theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; việc xác định hộ gia đình hoặc cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số thì được xác định theo quy định của Chính phủ.
Khoản 1, Điều 14 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP có nêu: "hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới hải đảo và không thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 2, Điều 11 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) lần đầu hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) sang đất ở thì được giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở.
Hộ gia đình nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được giảm tiền sử dụng đất phải có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi có đất được cấp Giấy chứng nhận, được công nhận quyền sử dụng đất, được chuyển mục đích sử dụng đất."
Còn về nguyên tắc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tại Khoản 1, Điều 10 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP có nêu quy định: "hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất thì chỉ được miễn hoặc giảm một lần trong trường hợp: Được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở."
Đối chiếu với các quy định nêu trên, trường hợp bà Nghiêm Thị Đông có hộ khẩu thường trú chung với nhà chồng tại địa phương là nơi có đất được chuyển mục đích sử dụng đất. Đồng thời trong hộ khẩu của nhà chồng chưa có ai được miễn, giảm tiền sử dụng đất khi được chuyển mục đích sử dụng đất. Do đó, khi bà Đông được chuyển mục đích sử dụng đất thì sẽ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét việc miễn, giảm tiền sử dụng đất.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
(Theo Chinhphu.vn) 

Không có nhận xét nào