HOTLINE: 0909985268

Các nhà đầu tư nước ngoài được kinh doanh loại hình BĐS nào?

Share:

Điều 11, Luật Kinh doanh bất động sản (BĐS) 2014 đã quy định cụ thể loại hình kinh doanh BĐS mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hoặc không được phép kinh doanh.

Chú thích: Dấu X là không được phép kinh doanh
Loại BĐS
Loại hình kinh doanh BĐS
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Nhà, công trình
Mua để bán, cho thuê, cho thuê mua
x
x
Thuê để cho thuê lại


Đất được nhà nước giao
Xây nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua


Phân lô bán nền, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng đó
x
x
Đất được nhà nước cho thuê
Xây nhà ở để cho thuê
Xây nhà công trình để bán, cho thuê, cho thuê mua
Đất được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất
Xây nhà, công trình để bán, cho thuê, cho thuê mua
x
x
Đất nhận chuyển nhượng từ tổ chức, cá nhân, hộ gia đình
x
x
Đất thuê của hộ gia đình, cá nhân,
tổ chức
Xây nhà, công trình để cho thuê theo đúng mục đích sử dụng đất

x
Dự án BĐS
Nhận chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ để xây nhà, công trình bán, cho thuê, cho thuê mua
Quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức
Nhận chuyển nhượng, thuê để xây dựng hạ tầng kỹ thuật để chuyển nhượng, cho thuê đất đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật
x
x
Đấtnhận chuyển nhượng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế
Xây dựng nhà, công trình để kinh doanh theo đúng mục đích sử dụng đất

x
Đất thuê trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế
Những ví dụ từ bảng trên:
Với đất được Nhà nước giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài không được phép phân lô bán nền, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật nghĩa địa, nghĩa trang để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn liền với hạ tầng đó.
Nhà đầu tư nước ngoài được kinh doanh những loại hình BĐS pháp luật cho phép
Với nhà ở, công trình xây dựng, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài chỉ có quyền thuê để cho thuê lại chứ không được phép mua để bán, cho thuê mua, cho thuê.
Với dự án BĐS, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài , người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quyền nhận chuyển nhượng toàn bộ và một phần để xây nhà ở, công trình bán, cho thuê mua, cho thuê.
(Theo Vietnamnet)

Không có nhận xét nào