HOTLINE: 0909985268

Infographic: Những điều phải biết khi sử dụng đất

Share:
CafeLand – Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được quy định tại các Điều 166, 170 và 179 của Luật Đất đai 2013.
Infographic: Những điều phải biết khi sử dụng đất

Mai Phương

Không có nhận xét nào