HOTLINE: 0909985268

Cần mua đất Mỹ Phước 3, Diện tích mua từ 100m2 đến 6.000m2

Share:

Cần mua đất Mỹ Phước 3, Diện tích mua từ 100m2 đến 6.000m2.1. GIÁ ĐẤT KHU L MỸ PHƯỚC 3 HIỆN NAY.
Cần mua lô L55, lô L56, lô L57, lô L40, lô L44, lô L45, lô L52, lô L53.
lô L43, lô L59, lô L50, lô L67, lô L65, lô L60, lô L61, lô L62, lô L64, lô L39.
lô L32, lô L33, lô L24, lô L23, lô L25, lô L28, lô L35, lô L13, lô L14. 
Và các lô L2, lô L3, lô L4, lô L5, lô L6, lô L7, lô L8, lô L9, lô L10, lô L11.
lô L12, lô L15, lô L16, lô L17, lô L18, lô L20, lô L21, lô L22, lô L27, lô L28.
lô L29, lô L30, lô L31, lô L34, lô L36, lô L37, lô L38, lô L41, lô L42, lô L43.
lô L46, lô L47, lô L48, lô L49, lô L51.

Bản đồ Mỹ Phước 3 Bình Dương. Chúng tôi cung cấp bạn file chi tiết nhất nếu bạn cần.

2. GIÁ ĐẤT KHU J MỸ PHƯỚC 3 HIỆN NAY.
Cần mua gấp lô J53, lôJ55, lô J56, lô J47, lô J48, lô J49, lô J34, lô J35.
lô J36, lô J24, lô J25, lô J15, lô J16, lô J42, lô J43, lô J26, lô J27, lô J28.
lô J29, lô J30, lô J45, lô J46, lô J19, lô J1.
Mua nhanh các lô J3, lô J5, lô J6, lô J8, lô J9, lô J11, lô J12, lô J13, lô J17.
lô J19, lô J20, lô J21, lô J22, lô J23, lô J31, lô J32, lô J33, lô J37, lô J38.
lô J39, lô J40, lô J41, lô J44, lô J50, lô J51, lô J52.

3. GIÁ ĐẤT KHU K MỸ PHƯỚC 3 HIỆN NAY.
Cần mua lô K3, lô K4, lô K5, lô K6, lô K7, lô K16, lô K18, lô K19, lô K20, lô K23, lô K22.
Và mua gấp các lô K1, lô K8, lô K17, lô K21, lô K24, lô K25, lô K26.
lô K27, lô K28, lô K29, lô K30, lô K31, lô K32, lô K45, lô K44, lô K46.

Bán đất Mỹ Phước 3, nhanh nhất, giá tốt nhất.

4. GIÁ ĐẤT KHU I MỸ PHƯỚC 3 HIỆN NAY.
Mua gấp lô i39, lô i51, lô i59, lô i54, lô i67, lô i65, lô i66, lô i3, lô i7, lô i1.
lô i10, lô i19, lô i28, lô i15, lô i6, lô i24, lô i54, lô i50, lô i70.
Và các lô i khác như: i2, lô i4, lô i5, lô i6, lô i8, lô i9, lô i11, lô i12, lô i13.
lô i14, lô i16, lô i17, lô i18, lô i20, lô i21, lô i22, lô i23, lô i24, lô i25, lô i26.
lô i27, lô i29, lô i30, lô i31, lô i32, lô i33, lô i34, lô i35, lô i36, lô i37, lô i38.
lô i40, lô i41, lô i42, lô i43, lô i45, lô i46, lô i47, lô i48, lô i58, lô i59.

5. GIÁ ĐẤT KHU H MỸ PHƯỚC 3 HIỆN NAY.
Cần mua lô H26, lô H29, lô H35, lô H34, lô H36, lô H37, lô H38, lô H32.
lô H39, lô H1, lô H2, lô H3, lô H4, lô H5, lô H9, lô H10, lô H11, lô H12.
lô H13, lô H19, lô H20, lô H21, lô H22, lô H23, lô H24, lô H25, lô H27, lô H28, lô H31.
Và mua gấp đất khu Golden city như: lô HA1, lô HA2, lô HA13, lô HA3, lô HA4, lô HA5, lô HA6.
lô HA7, lô HA8, lô HA9, lô HA10, lô HA11, lô HA12.

6. GIÁ ĐẤT KHU F VÀ KHU G MỸ PHƯỚC 3 HIỆN NAY.
Cần mua gấp các lô F3, lô F4, lô F5, lô F6, lô F7, lô F8, lô F9, lô F10.
lô F11, lô F13, lô F14, lô F15, lô F16, lô F18.
Và mua gấp lô G1, lô G2, lô G3, lô G4, lô G6, lô G13, lô G20, lô G35, lô G36.
lô G14, lô G15, lô G16, lô G19, lô G20, lô G21, lô G23.
các lô G37, lô G38, lô G39, lô G40, lô G5, lô G6, lô G7.
LH ngay 0909985268 để có giá tốt nhấtKhông có nhận xét nào